Wat wordt de grondsoort voor de plant?

Zand

Zandgrond komt voor in grote delen van de Nederlandse ondergrond. Vooral de hogere delen van Nederland zijn zeer zandrijk. 

Op de Veluwen de Utrechtse Heuvelrug ligt er veel zand aan de oppervlakte.

Klei

 

Kleigrond komt met name voor in de in kuststreken, langs de rivieren en op hogere gebieden landinwaarts.

Bos

Een kenmerk van de bosgrond is de strooisellaag van blad, vegetatie en naalden. Onder deze strooisellaag bevindt zich veelal zandgrond.